everybody's contemporary, Patricia, Nondas, Ilias & Dimokritos

Patricia Apergi, Nondas Damopoulos, Ilias Chatzigeorgiou and Dimokritos Sifakis encountering the, "Bondage Angela Dress", Bordelle by Alexandra Popa, with satin elastic panels & 18-karat gold hardware, 2011.

SHOW TEXT

22.28